Špecializované IT riešenia

Vytvoríme systém podľa vašich predstáv

Mnoho oblastí podnikania vyžaduje mnoho odlišných prístupov. V prípade, že sa biznis klienta nachádza mimo typových softvérových riešení, je možným východiskom zvoliť individuálny prístup k riešeniu na základe konkrétnych požiadaviek a procesov zákazníka. Organizácia v tomto prípade nemusí meniť zaužívané procesy a prispôsobovať ich existujúcemu IS, ale na základe analýzy a individuálneho prístupu získa riešenie, ktoré už existujúce procesy a postupy podporí a zefektívni.

Spoločnosť ICZ Slovakia je pripravená podporiť svojich klientov v tomto procese a spoločne s nimi vyvinúť systém, ktorý v maximálnej miere naplní definované požiadavky a ciele.

ICZ Slovakia je spoločnosť s dlhoročnou históriou a skúsenými odborníkmi, ktorí úspešne realizovali množstvo náročných IT projektov v oblasti governmentu: Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených,  Elektronická zbierka zákonov Slov-lex, Úrad priemyselného vlastníctva a iné.

Prehľad produktov

ESMO
Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osob.

Slov-Lex
Digitalizovaná a elektronická zbierka zákonov Slovenskej republiky.

Referencie

Interaktívne vzdelávanie medikov formou online operácií

ICZ Slovakia úspešne a načas zrealizovala v náročnom období pandémie nového koronavírusu zákazku v Univerzitnej nemocnici Bratislava, ktorej časť bola špecifikovaná ako COVID červená zóna. Zmluva na dodávku a montáž audio/video techniky na zabezpečenie prenosu signálu z operačných sál do posluchárne (vrátane úpravy posluchárne) Nemocnice akad. L. Dérera v Bratislave bola podpísaná začiatkom roka 2020. V mesiacoch, ktoré sa niesli … Čítajte ďalej

Slov-Lex – Ministerstvo spravodlivosti SR

O projekte Slov-Lex je digitalizovaná a interaktívna elektronická zbierka zákonov Slovenskej republiky. Umožňuje on-line prístup k obsahu platných právnych predpisov a ich autorizovaných konsolidovaných znení. Toto riešenie prináša sprehľadnenie právneho poriadku a zvýšenie jeho dostupnosti adresátom práva. Projekt priniesol aj prelomovú zmenu v oblasti legislatívnych pravidiel, jasnejšie pravidlá tvorby právnych predpisov a prehľadnejší proces verejného … Čítajte ďalej

ESMO – Ministerstvo spravodlivosti SR

Základné informácie V mnohých krajinách v súčasnej dobe výrazne rastie podpora ukladania alternatívnych trestov formou domáceho väzenia. Pre kontrolu dodržiavania stanovených podmienok sa využíva elektronický systém pre monitorovanie osôb. V roku 2015 sa medzi štáty Európskej únie, ktoré zaviedli takýto systém, zaradila aj Slovenská republika. Pri ukladaní alternatívnych trestov je dôraz kladený na záujmy poškodených, … Čítajte ďalej
Na základe filtrov referencie nenájdené.