Interaktívne vzdelávanie medikov formou online operácií

  • Zadávateľ: Univerzitná nemocnica v Bratislave
  • Dátum realizácie: : 2020
  • Lokalita: Slovensko
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

ICZ Slovakia úspešne a načas zrealizovala v náročnom období pandémie nového koronavírusu zákazku v Univerzitnej nemocnici Bratislava, ktorej časť bola špecifikovaná ako COVID červená zóna. Zmluva na dodávku a montáž audio/video techniky na zabezpečenie prenosu signálu z operačných sál do posluchárne (vrátane úpravy posluchárne) Nemocnice akad. L. Dérera v Bratislave bola podpísaná začiatkom roka 2020.

V mesiacoch, ktoré sa niesli v znamení „korona opatrení“, zatvorených hraníc a s tým spojených obmedzení, sme čelili problémom s pozastavenými subdodávkami zo zahraničia i odmietnutím subdodávateľov ísť pracovať do nemocnice. Realizácia projektu zahŕňala aj výškové práce (kabeláž medzi poschodiami bola vedená po fasáde budovy) a pozostávala z dvoch častí:

  • celková rekonštrukcia prednej steny posluchárne, vrátane osadenia premietacieho plátna, videotechniky, ozvučenia a drevených dekoratívnych prvkov.
  • dodávka a montáž zariadenia pre audio/video prenos operácií z operačnej sály Chirurgickej kliniky na 7. nadzemnom podlaží do prednáškovej sály (posluchárne na 0. podlaží) a naopak tak, aby poslucháči mali možnosť online sledovať priebeh operácie s komentárom operatéra a operatér mohol komunikovať s poslucháčmi.

Prenos video signálu z operačnej sály do posluchárne je prostredníctvom videokamery pripevnenej na hlave operatéra, prípadne iného videosignálu (napr. laparoskop). Súčasťou vybavenia na operačnej sále je aj priestorový mikrofón s reproduktorom.

Prenos audio a video signálu z posluchárne do operačnej sály za účelom komunikácie operatéra s poslucháčmi je zabezpečený prenosnými mikrofónmi a videokamerou (operatér z operačnej sály vidí auditórium a môže s ním online komunikovať). Samozrejmosťou je aj vyhotovenie videozáznamu.

Nakoľko sa kvalitné prevedenie projektu stretlo u objednávateľa s veľmi pozitívnym ohlasom, je tu potenciál pre rozšírenie riešenia aj do ďalších operačných sál z iných oddelení univerzitnej nemocnice (operačné sály sú na deviatich poschodiach), resp. získané know-how vieme využiť a ponúknuť aj iným zdravotníckym zariadeniam.