Slov-Lex – Ministerstvo spravodlivosti SR

  • Zadávateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR
  • Dátum realizácie: 2014-2015
  • Lokalita: Bratislava, Slovensko
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

O projekte

Slov-Lex je digitalizovaná a interaktívna elektronická zbierka zákonov Slovenskej republiky. Umožňuje on-line prístup k obsahu platných právnych predpisov a ich autorizovaných konsolidovaných znení. Toto riešenie prináša sprehľadnenie právneho poriadku a zvýšenie jeho dostupnosti adresátom práva. Projekt priniesol aj prelomovú zmenu v oblasti legislatívnych pravidiel, jasnejšie pravidlá tvorby právnych predpisov a prehľadnejší proces verejného pripomienkovania.

Spoločnosť ICZ Slovakia, ako jeden zo štyroch subdodávateľov, pre hlavného dodávateľa ATOS realizovala približne štvrtinu objemu celkovej dodávky. Predmetom dodávky ICZ Slovakia bol vývoj a implementácia štyroch kľúčových modulov systému pre digitalizovanie a spracovanie zbierky zákonov SR, verifikáciu právnych predpisov, ich automatizované generovanie, podpisovanie a následnú publikáciu na portáli www.slov-lex.sk.

Výsledok

Portál www.slov-lex.sk navštevuje mesačne takmer stotisíc ľudí. V rámci dodávaných modulov ICZ Slovakia bolo spracovaných takmer 21 500 právnych predpisov, ktoré boli alebo sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky od roku 1945 až po súčasnosť. Ide približne o 135 000 strán textu.