Riešenie na mieru podľa požiadaviek zákazníka

Systém podľa vašich predstáv

Zameranie/účel riešenia, pre koho je vhodné

Mnoho oblastí podnikania vyžaduje mnoho odlišných prístupov. V prípade, že sa biznis klienta nachádza mimo typových softvérových riešení, je možným východiskom zvoliť netradičný postup a vystavať si systém vlastný. Organizácia tým získa nenahraditeľného, výkonného, bezpečného a spoľahlivého pomocníka a v neposlednom rade aj konkurenčnú výhodu. Spoločnosť ICZ je pripravená podporiť svojich klientov v tomto procese a  spoločne s nimi vyvinúť systém, ktorý v maximálnej miere naplní definované požiadavky a ciele.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnosť riešenia

Pri realizácii rozsiahlych systémov pre verejnú správu, ktoré sú integrované na množstvo ďalších, ktorých služby využívajú tisíce používateľov, s garantovanou dostupnosťou, spoľahlivosťou a bezpečnosťou, keď ročný počet transakcií presahuje hodnotu 200 miliónov, sa spoločnosť ICZ stala renomovaným expertom na  celý rad technológií, ktoré dokáže aplikovať spôsobom podporujúcim potreby svojich klientov. Spoločnosť využíva overené nástroje a metodické rámce na samotný vývoj aj na modelovanie procesov, riadenie architektúry informačných systémov, projektové a procesné konanie a ďalšie.

Ďalšie informácie, zhrnutie

ICZ je spoločnosť s dlhoročnou históriou a skúsenými odborníkmi, ktorí úspešne realizovali množstvo náročných ICT projektov. Na základe dôkladnej analýzy  procesov, potrieb a cieľov klienta  s pomocou vizuálneho modelovania biznis procesov, dátovej, aplikačnej logiky a infraštruktúry, presne nadefinujú, ako by mal systém vyzerať, navrhnú optimálne technológie od platforiem a frameworkov, cez servery, databázy a iný softvér až po vhodný hardvér. Všetko zdokumentujú, vytvoria prototyp a po prípadnej akceptácii sa začne implementácia.

Riešenie na mieru podľa požiadaviek zákazníka - návrh informačného systému
Riešenie na mieru podľa požiadaviek zákazníka - logistika
Riešenie na mieru podľa požiadaviek zákazníka - softvér
Riešenie na mieru podľa požiadaviek zákazníka - eHealth
Riešenie na mieru podľa požiadaviek zákazníka - komunikačná technológia

Referencie

Ústredná evidencia podnikateľov, Register živnostenského podnikania

Informačný systém Registra živnostenského podnikania vytvára v ČR podmienky pre zabezpečenie jednotného výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania a vedenie živnostenského registra na všetkých úrovniach živnostenských úradov.
Na základe filtrov referencie nenájdené.