Zefektívnenie riadenia služieb pre Verejný podnik Komunalno Brčko

  • Zadávateľ: JP Komunalno Brčko d.o.o.
  • Dátum realizácie: 2008 - 2009
  • Lokalita realizácie: Brčko dištrikt, Bosna a Hercegovina
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Cieľom projektu, ktorého prijímateľom bol Verejný podnik Komunalno Brčko, bolo implementovať moderné technologické riešenie pre zefektívnenie riadenia a realizácie údržbových a poruchových služieb miestnej elektrickej a vodovodnej distribučnej siete.

Riešenie pozostávalo z implementácie technologickej podpory centrálneho dispečingu podniku JP Komunalno Brčko ako prvotného prijímateľa informácie o vzniku poruchy resp. incidentu, ktorý si vyžaduje zásah poruchovej služby a zároveň realizátora pracovného príkazu pre konkrétnych pracovníkov poruchovej služby. Súčasťou riešenia bola aj technologická podpora mobilnej jednotky, ktorá automatizovane prijíma dispečingom zadaný optimalizovaný pracovný príkaz, realizuje ho a spätne reportuje stav incidentu po zásahu.

Dodané technicko-technologické riešenie Mobile Field Force pokrýva svojimi funkcionalitami všetky uvedené požiadavky a je založené na dispečerskom riadení prác v teréne. Všetky realizované práce v teréne môžu byť touto komunikačnou technológiou novej generácie v systéme zaznamenané s časovou pečiatkou, stavom a pozíciou poruchovej služby v teréne a tieto informácie sa okamžite (alebo aj spätne) zobrazujú v dodaných mapových podkladoch alebo v ďalších pripojených systémoch (napr. v GIS).

Realizáciou uvedeného riešenia bolo dosiahnuté rýchlejšie predávanie informácií o vzniku poruchy/mimoriadnej situácie od okamihu príjmu hlásenia poruchy až po vyslanie poruchovej služby na miesto incidentu s podporou presnej lokalizácie miesta a činnosti, ktorú je potrebné zabezpečiť.

Projekt bol realizovaný v rámci výzvy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a financovaný z prostriedkov grantu slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid.