Správa registra emisných kvót

  • Zadávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  • Dátum realizácie: 2013 - trvá
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Od roku 2013 je spoločnosť ICZ Slovakia Ministerstvom životného prostredia SR zmluvne poverená vykonávať funkciu správcu registra emisných kvót a zabezpečovať správu a riadenie súboru používateľských účtov, ktoré patria do právomoci Slovenskej republiky v registri Únie.

Viac info na: http://emisie.icz.sk.