Programové moduly C2SYS-STAF

  • Názov riešenia: Systémy C4ISTAR
  • Názov subjektu ICZ, ktorý realizoval: Delinfo
  • Dátum realizácie: 2009
  • Lokalita realizácie: Vybrané útvary OS SR
  • Zadávateľ: Ministerstvo obrany SR

Dodávka programových modulov automatizovaného systému velenia a riadenia taktického stupňa, zabezpečenie interoperability MIP DEM a programové moduly RCHB IS.