Modernizácia vozidiel chemického prieskumu Land Rover RCHM

  • Názov riešenia: Systémy C4ISTAR
  • Názov subjektu ICZ, ktorý realizoval: Delinfo
  • Dátum realizácie: 06/2015 – 12/2017
  • Lokalita realizácie: Brno
  • Zadávateľ: Vojenský výskumný ústav, š.p.

Vývoj užívateľského softvéru hlavného počítača a informačného panelu prototypu modernizovaného vozidla Land Rover RCHM, napojenie a kompatibilita s ICZ*DELINFOS vrátane užívateľskej dokumentácie.