Hardvérové vybavenie pre UPSVaR

  • Zadávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Dátum realizácie: 2014
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

V rámci modernizácie IKT v roku 2014 ICZ Slovakia dodala nové hardvérové vybavenie na všetky pracoviská ÚPSVaR v rámci Slovenskej republiky. Súčasťou dodávky bolo viac ako 3000 notebookov, monitorov a tlačiarní.