Dodávka a prevádzka meracieho zariadenia a IS správy dopravných priestupkov

  • Zadavatel: Mesto Lysá nad Labem, CZE
  • Dátum realizácie: Od 11/2009 po súčasnosť
  • Lokalita: Meranie - Starý Vestec, IS SDP - Lysá nad Labem
  • Realizoval: ICZ a.s.

Dodávka a podpora prevádzky stacionárneho merania rýchlosti a podpora riešenia spracovania priestupkov na úrovni validácie mestskou políciou a vedením priestupkového konania správnym orgánom. Informačný systém plne integrovaný do prostredia zákazníka napojením na spisovú službu, ekonomiku a externé systémy ako centrálny register vozidiel, dátové schránky a podobne.