D.ICZ Slovakia a. s.

Akciová spoločnosť D.ICZ Slovakia a. s. bola založená firmou ICZ a.s. v roku 2008. Je zameraná predovšetkým na vývoj softvérových riešení v oblasti informačnej bezpečnosti a realizáciu projektov podliehajúcich ochrane utajovaných skutočností. Spoločnosť je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti do stupňa utajenia Dôverné.

 

Sídlo: Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36859320
DIČ: SK7120000162
Zápis v OR: Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sa, vložka č. 10743/R

 

D.ICZ Slovakia a. s.