Modernizácia LETVIS pre službu pátrania a záchrany LPS SR š.p.

Spoločnosť ALES a. s. v apríli 2022 podpísala kontrakt na modernizáciu systému LETVIS používanom v prostredí služby pátrania a záchrany – RCC Bratislava (Rescue Coordination Centre) poskytovanej podnikom LPS SR š. p. RCC Bratislava je zodpovedné za účinné organizovanie a koordináciu činností pri pátraní a záchrane v Slovenskej republike. Pri svojej činnosti využíva najmodernejšie prostriedky a technológie, vrátane systému LETVIS, ktoré umožňujú maximálne zefektívniť poskytovanie pátracej a záchrannej služby. Stredisko patrí v tejto oblasti k najlepšie vybaveným pracoviskám na svete. Projekt modernizácie LETVIS na RCC prinesie zákazníkovi najmä efektívne využitie dostupných geografických informácií a mapových služieb za účelom podpory automatizovaného vyhľadávania a koordinácie pátrania a záchrany. Prechodom pracovných staníc LETVIS na novú generáciu softvéru ICZ LETVIS taktiež dôjde k zefektívneniu a doplneniu funkcií užívateľského rozhrania určeného pre operátorov RCC. Moduly systému ICZ LETVIS pre RCC spoločnosť ALES a. s. vyvíja najmä pre potreby RCC Bratislava na základe požiadaviek definovaných práve personálom strediska. ALES a. s. je dlhoročným partnerom LPS SR š. p. a teší sa na spoluprácu na tomto novom projekte, dá sa povedať v domácom prostredí.