Dátové centrá

Dátové centrá predstavujú v súčasnosti jeden z kľúčových prvkov efektívneho fungovania každej spoločnosti. Skupina ICZ v tejto oblasti ponúka individuálne a komplexné služby.

 Spoľahlivé a bezpečné miesto pre vaše údaje

 

Účel riešenia

V oblasti dátových centier sú dodávané spoľahlivé a preverené technológie pre najmenšie aj rozsiahle prevádzky. ICZ sa špecializuje na serverové produkty z pohľadu fyzického aj virtuálneho prostredia s ohľadom na čo najvyššiu efektivitu celého riešenia. Navrhuje nové dátové centrá, ale ponúka tiež rozšírenie a modernizáciu už existujúcich centier. V rámci prevencie nečakaných udalostí ICZ umožňuje detailné sledovanie prevádzky, a to vrátane ukazovateľov vývoja pre potreby budúceho rozvoja prostriedkov dátového centra.

 

Charakteristika riešenia

Skupina ICZ poskytuje komplexné služby počnúc dôkladnou analýzou a  končiac zverenou správou celého riešenia. Služby ICZ zahŕňajú prípravu serverov aj diskových polí podľa potrieb zákazníka, zaistenie vysokej dostupnosti dátových centier, zálohovanie a prípadnú obnovu prevádzky. Ďalej je v portfóliu spoločnosti virtualizácia infraštruktúry a desktopov, tvorba privátnych cloudov, dodávka dátových centier vrátane operačných systémov a infraštruktúrnych aplikácií. V neposlednom rade ICZ ponúka dohľad a kontinuálne testovanie prevádzky dátového centra.

 

Ďalšie informácie

Skupina ICZ pomáha rozvíjať trend cloudových služieb pomocou konzultačných a auditných služieb v otázkach migrácie, prípadne tvorby vlastného privátneho cloudu. Komplexnosť ponúkaných služieb uzatvára zverená správa a odborný servis. Návrh a výstavba dátových centier sú jedným z prvkov mozaiky, ktorá dohromady vytvára ucelenú škálu IT služieb pre zákazníkov ICZ.

Súvisiace produkty

Virtualizácia a cloud

 

Údajové úložiská

 

Disaster recovery a business continuity

 

Aplikačné a sieťové služby

 

Orchestrácia a automatizácia

 

Servery