Bezpečná komunikácia

S prudkým rozvojom komunikačných technológií dochádza tiež k zvýšeniu výskytu hrozieb, ktoré môžu predstavovať veľké nebezpečenstvo. Čeliť týmto hrozbám je možné vhodnou kombináciou moderných technológií, ktoré ICZ ponúka.

 

Navrhnutie a výstavba bezpečnej komunikačnej infraštruktúry

 

Účel riešenia

V čase, keď je komerčná úspešnosť organizácie priamo závislá od práce s elektronickými údajmi, treba veľmi dôsledne a pružne reagovať na všetky hrozby, ktoré môžu údaje poškodiť, kompromitovať alebo k nim znemožniť prístup. Ponúkané riešenia sú vhodné pre organizácie akejkoľvek veľkosti. Sú koncipované tak, aby efektívne eliminovali možné bezpečnostné riziká s ohľadom na úroveň požadovanej miery zabezpečenia siete a infraštruktúry.

 

Charakteristika riešenia

Ponúkané riešenie pozostáva z viacerých fáz, ktoré sa začínajú dôkladnou analýzou potrieb zákazníka a prostredníctvom vhodnej kombinácie funkcií a produktov vedú k optimálnemu zabezpečeniu komunikačnej infraštruktúry. Rozsah služieb ICZ zahŕňa nielen zabezpečenie samotnej komunikačnej infraštruktúry, zabezpečenie prístupu do siete, zabezpečenie koncových staníc a mobilných zariadení, ale napríklad aj zabezpečenie priemyselných systémov SCADA. ICZ tiež ponúka proaktívny dohľad nad bezpečnosťou siete (SIEM) a bezpečnostné audity s vyhodnotením rizík.

 

Ďalšie informácie

Skupina ICZ poskytuje komplexné služby od návrhu a výberu vhodných technológií cez vlastnú implementáciu a správu až po testovanie a audity už prevádzkovaných riešení. Profesionálne vyškolení konzultanti tiež vykonávajú bezpečnostné školenia a starajú sa o znalostný rozvoj pracovníkov. Všetky ponúkané systémy aj poskytované služby podrobujú pravidelnému hodnoteniu, ktorého hlavným cieľom je neustále a kontinuálne zvyšovať kvalitu ponúkaných riešení. Bezpečnosť chápe ICZ ako dynamický proces a jej odborníci ponúkajú skvelú kombináciu skúseností a najmodernejších trendov.

 

 Súvisiace produkty

Zabezpečenie industriálnych sietí

 

 

Zabezpečenie koncových a mobilných zariadení

 

Zabezpečenie prístupu do siete

 

Zabezpečenie sietí

 

Riešenie Anti-X

 

Aplikačná bezpečnosť

 

Brány firewall Next-Gen, Systémy SIEM

 

Systémy SIEM