Oslava 20. výročia založenia spoločnosti ICZ Slovakia

Za dve dekády sa v IT priestore zmení mnoho. Napriek ekonomickej kríze, ktorej čelí globálna ekonomika a politickej nestabilite, ktorá dlhodobo pretrváva, sa spoločnosti ICZ Slovakia úspešne darí udržať si postavenie seriózneho a stabilného dodávateľa IT riešení s vysokou pridanou hodnotou. ICZ Slovakia oslavuje tento rok veľký míľnik a tým je 20 rokov od jej vzniku. A to si zaslúžilo veľkú oslavu.

V septembri sa naši zamestnanci a významní obchodní partneri stretli v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach, aby spoločne oslávili 20-ročnicu ICZ Slovakia. Po príhovore súčasného generálneho riaditeľa, p. Božíka a predchádzajúceho riaditeľa, p. Terkoviča nasledovala prvá časť programu v podobe akrobatickej skupiny Vertigo. Vychutnali sme si spoločnú večeru a odpálili hlavný program večera: koncert Márie Čírovej s kapelou. Tej sa nečakane podarilo roztancovať koncertnú sálu a známe pesničky si pospevovali snáď všetci. Program ukončila fascinujúca UV show opäť v podaní akrobatickej skupiny Vertigo.

Nezabudnuteľný večer ostane dlho v našich spomienkach a my by sme sa touto cestou ešte raz radi poďakovali všetkým zúčastneným. Zamestnancom za ich prácu a nasadenie, vďaka ktorým vie ICZ Slovakia už 20 rokov úspešne fungovať v náročnom IT prostredí a obchodným partnerom za ich dlhoročnú spoluprácu, ktorú si nesmierne vážime.

Pevne veríme, že ďaľšiu x-ročnicu oslávime opäť spoločne.