Certifikáty

V skupine ICZ sa kladie veľký dôraz na zvyšovanie kvality a bezpečnosti ponúkaných služieb a riešení. Jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť vysokú kvalitu poskytovaných služieb, je zavádzanie certifikovaných systémov riadenia. Certifikácia systémov poskytuje nielen istotu efektívneho a bezpečného fungovania procesov v organizácii, ale aj konkurenčnú výhodu pri získavaní zákaziek.

ICZ Slovakia a. s. je držiteľom nasledujúcich certifikátov a osvedčení:

Certifikát EN ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality

 

Certifikát ISO/IEC 27001:2013 Systémy riadenia informačnej bezpečnosti ICZ Slovakia a. s.

Certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry pre riešenie e-spis 2.3

Osvedčenie zhody pre verziu DRG systém 2023 pre riešenie DRG asistent (časť Grouper 2.3.0)