ICZ Slovakia oslavuje 20 rokov na trhu

Rok 2023 je pre spoločnosť ICZ Slovakia výnimočný vo viacerých ohľadoch. Na jednej strane oslavuje 20. výročie od vzniku a súčasne došlo k zmene vedenia spoločnosti na poste generálneho riaditeľa. Po 20-tich úspešných rokoch sa rozhodol p. Martin Terkovič vzdať pozície GR a predsedu predstavenstva a umožniť tak „novému manažmentu prinášať nové riešenia na staré problémy a celkovo posúvať víziu firmy koncepčne a ideovo ďalej“. Novým generálnym riaditeľom spoločnosti a zároveň predsedom predstavenstva ICZ Slovakia a. s. sa stal p. Richard Božík.

Filozofiou spoločnosti ICZ Slovakia bolo vždy stáť na viacerých nohách. Aj preto dokázala stabilne prežiť vo vysoko konkurenčnom prostredí už 20 rokov. Úspechy zaznamenala nielen v zdravotníctve, ale tiež v oblasti dokument manažmentu, v rámci správy emisných kvót, či  špecializovaných IT riešení.

Napriek ekonomickej kríze, ktorej čelí globálna ekonomika a politickej nestabilite, ktorá dlhodobo pretrváva, sa spoločnosti ICZ Slovakia dlhodobo darí udržať si postavenie seriózneho a stabilného dodávateľa IT riešení s vysokou pridanou hodnotou. Cieľom do ďalších rokov je preto obhájiť si stabilnú pozíciu medzi TOP kľúčovými lídrami a dodávateľmi softvérových aplikačných riešení na Slovensku.