ICZ Slovakia opäť navštívila obľúbené podujatie IT Trhovisko 2023 na Žilinskej univerzite

Aj tento rok sme sa rozhodli vycestovať do Žiliny na obľúbené podujatie IT TRHOVISKO 2023, ktoré organizuje Fakulta riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite v Žiline. Tradičné podujatie sa konalo 27.4.2023 priamo na pôde univerzity, kde mali študenti príležitosť prísť do nášho stánku, oboznámiť sa so spoločnosťou ICZ Slovakia a povedať nám niečo málo tiež o sebe.

Tento rok nás milo prekvapila výborná pripravenosť študentov nielen končiacich ročníkov. Viacerí z nich prišli s pripraveným životopisom a počas rozhovorov s nimi bolo cítiť veľké nadšenie a zápal pre svet informačných technológií. Zaujímali ich nielen naše najväčšie projekty, firemná kultúra a prostredie, ale najmä technológie a postupy, ktoré pri práci využívame. So študentami sa zhovárali naši kolegovia Ján Ďuríček a Martin Graňák (rovnako absolventi Žilinskej univerzity).

Keďže ICZ Slovakia má svoje zastúpenie v podobe pobočky aj v Žiline, vidíme v budúcnosti veľkú príležitosť na zapojenie týchto šikovných mladých talentov do našich projektov. Tešíme sa na stretnutie na ďalšom podujatí.