Začiatok: 6. 3. 2018 
Koniec: 8. 3. 2018 
Miesto konania: Madrid, Španielsko

World Air Traffic Management Congress 2018

ALES bude vystavovať na 6. svetovom kongrese ATM, najväčšej medzinárodnej výstave a konferencii pre riadenie leteckej dopravy (ATM), ktorá každoročne priláka viac než 7 500 ľudí.

Pozývame vás na stánok spoločnosti ALES č.1263 na priateľskú diskusiu o vašich pracovných výzvach a problémoch. Budete mať možnosť skúsiť naše systémy ICZ LETVIS ATC a ATC Simulator, ktorý funguje v Európe, Ázii, na Strednom východe a čoskoro aj v Afrike.

Svetový kongres ATM združuje popredných svetových vývojárov produktov, odborníkov, zainteresované subjekty a osoby, a poskytovateľov navigačných služieb (ANSP). Vedúci predstavitelia letectva sa na tri dni zhromažďujú na tejto konferencii v Madride v Španielsku, na konferenčných zasadnutiach, na ukážkach a predstaveniach nových produktov, za účelom možnosti uzatvárania nových spoluprác, zmlúv, vzdelávania sa a networkingu.

https://www.worldatmcongress.org/home

Stretnite sa s nami v Madride.