Modernizace národního vojenského systému řízení letového provozu

Jedním z výstupů vojensko-technické transformace Armády České republiky (AČR), která proběhla na počátku devadesátých let minulého století, bylo zahájení výstavby tzv. komplexního integrovaného systému zabezpečeni řízení letového provozu. Jedním z klíčových prvků tohoto systému je Letecký vizuální informační systém (zkráceně LETVIS), který je určený k radarovému a procedurálnímu řízení letového provozu ve všech typech středisek řízení letového provozu, ke sledování a vyhodnocování pohybu vzdušných objektů a k plnění speciálních funkcí podle místa a způsobu jeho konkrétní implementace. Jeho dodavatelem je společnost ALES, s.r.o., člen skupiny ICZ.

V České republice je ATM/ATC systém LETVIS instalován a provozován v integrovaném řídícím centru letového provozu v Praze – Jenči (Integrated Air Traffic Control Center, IATCC), leteckých základnách Praha – Kbely, Čáslav, Parbubice, Vícenice u Náměšti nad Oslavou a v rámci národního střediska řízení a uvědomování (Control and Reporting Centre, CRC).

Projektu modernizace ATM/ATC systému LETVIS, označovaného rovněž jako Integrace CIV/MIL – II. etapa, předcházel projekt integrace oblastních služeb řízení letového provozu, který spojil civilní centrum řízení letového provozu ACC (Area Control Center) Praha a vojenské centrum řízení letového provozu MACC (Military Area Control Center) do jediné instituce schopné ve vzájemné spolupráci a koordinaci poskytovat podle pravidel ICAO letové provozní služby civilnímu i vojenskému letovému provozu, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Cílem projektu bylo další zvýšení bezpečnosti českého vzdušného prostoru, flexibility poskytovaných služeb a snížení nákladů zejména na vojenskou část řízení letového provozu.

Projekt by realizován v letech 2013 až 2014 na základě meziresortních dohod uzavřených mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem obrany. Jako systémový integrátor byl vybrán Vojenský technický ústav, s.p. Společnost ALES, s.r.o. se projektu zúčastnila jako klíčový dodavatel celého řešení.

Právě významná úspora finančních prostředků umožnila zahájení navazujícího projektu spočívajícího v modernizaci vojenského systému řízení letového provozu LETVIS.

Obsahem modernizace je migrace jednotlivých SW modulů systému LETVIS z platformy SUN/Solaris na platformu Intel/Linux, výstavba vojenského vývojového a testovacího střediska (Development and Testing Centre, DTC), provedení funkčních změn vybraných podsystémů a rozhraní LETVIS, úprava systému LETVIS v souladu s vyhláškou č. 316/2014 Sb. a zákonem č. 181/2014 Sb. v souvislosti s jeho zařazením mezi tzv. významné informační systémy resortu obrany, školení provozního a technického personálu a zpracování dokumentace v souladu s mezinárodní legislativou a národními předpisy a směrnicemi v oblasti zajištění služeb řízení letového provozu.

Realizace tohoto významného modernizačního projektu vojenského řízení letového provozu je plánována v letech 2017 až 2018 na základě smlouvy, kterou v červnu tohoto roku podepsala společnost ALES, s.r.o. s Vojenským technickým ústavem, s.p.